TERVETULOA KEMINMAAN SEURAKUNNAN KOTISIVUILLE

Keminmaan seurakunta on ihmisten keskellä elävä, Jumalan sanalla hoitava seurakunta.


Kuuntele jumalanpalvelusta Keminmaan kirkosta http://radio.6net.fi:8000/KeminmSRK

Messu 20.8 klo 10 toimittaa Sanna Komulainen avustaa Pentti Lehto kanttorina Tero Ylönen
11. sunnuntai helluntaista
Virret:311:1-4, 728, 408, 404, 229, 313:6,7

http://notes.evl.fi/Evkirja.nsf/liite/0494/$FILE/11_shel.jpg

Etsikkoaikoja

Tämä sunnuntai on lähellä juutalaisen perimätiedon mukaista Jerusalemin temppelin hävityspäivää (av-kuun 9. päivä). Tähän tapahtumaan viittaa päivän perinteinen evankeliumi.

Jumalan oman kansan historia osoittaa, että elämässä on aikoja, jolloin ihminen ja ihmisyhteisöt erityisesti joutuvat ratkaisujen ja valintojen eteen. Omiin kykyihin, ihmisviisauteen ja omaan erikoisasemaan luottaminen estävät usein näissä tilanteissa kuulemasta Jumalan ääntä ja noudattamasta hänen kutsuaan. Etsikkoaikaan pätee sana: ”Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne” (Hepr. 3: 15).

Kesällä kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto ovat auki
ma 9-15
ti 9-15
ke 9-15
to 9-13
pe 9-13Tiekirkkona toimii Keminmaan seurakunnan uusi kirkko. Avoinna päivittäin 26.6.–6.8. ma-su klo 11–17
Vanha kirkko on suljettu 2017-2018Seu­ra­kun­ta­pas­to­rin vi­ran­si­jai­suus
Ke­min­maan seu­ra­kun­ta

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.8.2017
  

Keminmaan seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin viransijaisuus ajalle 18.10.2017 – 23.8.2018.

Keminmaan seurakunta on ihmisten keskellä elävä, Jumalan sanalla hoitava noin 7000 jäsenen seurakunta. Seurakunnassa on kolme papin virkaa.

Määräaikaisen seurakuntapastorin työalana on varhais-ja nuorisokasvatus. Odotamme hakijalta hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä.

Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601. Viransijaisuus edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Sijaisuuteen määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote.

Prosessissa huomioidaan pappisvihkimyksen saaneet henkilöt sekä pappisvihkimystä hakevat teologian maisterit. Sijaisuuteen ilmoittautuvia pyydetään varautumaan haastatteluun. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan haastatteluun kutsuttaville erikseen.

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin 24.8.2017 klo 15 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta. Jo vihityt papit liittävät sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoksi nimikirjaotteen.

Lisätiedot: kirkkoherra Sanna Komulainen, p.0400 691 610 sekä hiippakuntapastori Outi Uusimäki, p. 044 7555 512. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.


Haemme lähetyssihteeriä kahden vuoden määräaikaiseen virkaanKeminmaan ja Tornion seurakunnissa on haettavana yhteinen määräaikainen (2 v.) lähetyssihteerin virka 31.7.2017 klo 15 mennessä.  

Virka on kokoaikainen ja tehtävät jakaantuvat 50 % Keminmaan seurakunnassa ja 50 % Tornion seurakunnassa, mikä toteutetaan pääsääntöisesti siten, että lähetyssihteeri toimii viisi viikkoa kerrallaan kummassakin seurakunnassa vuorotellen ja virkapaikka määräytyy myös sen mukaan. Palkkauksesta vastaa Keminmaan seurakunta.

Työtehtäviin kuuluu mm. yhteydenpito lähetysjärjestöihin ja lähetteihin kentällä, lähetyksen vapaaehtoistoimijoiden organisointi ja ohjaus, osallistuminen seurakunnan toimintaan lähetyksen työalavastaavana, oman työalan johtokunnan sihteerinä toimiminen sekä muut työnantajan määräämät tehtävät.

Edellytämme valitulta soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja perehtyneisyyttä seurakuntatyöhön. Arvostamme intoa monipuoliseen seurakuntatyöhön, kykyä itsenäiseen työotteeseen ja yhteistyötaitoja. Viranhoito edellyttää oman auton käyttöä.

Viran palkkaus määräytyy KirVESTES vaativuusryhmän 501 mukaisesti. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkasuhde alkaa 1.9.2017 tai sopimuksen mukaan. Virkaan valitulla on 4 kuukauden koeaika. Virkaan valitun tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Virkaan valitun on toimitettava rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan koeajan päättymiseen mennessä.

Hakemus ja ansioluettelo lähetetään 31.7.2017 kello 15 mennessä osoitteella sanna.komulainen@evl.fi tai Keminmaan seurakunta, Rantatie 61, 94400 Keminmaa. Kuoreen merkintä "Lähetyssihteerin määräaikainen virka". Hakemusasiakirjoja ei palauteta. Haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Haastattelut järjestetään 8.8.2017 klo 12 alkaen Keminmaan seurakuntakeskuksessa.

Lisätietoja antavat:
Sanna Komulainen, Keminmaan kirkkoherra p. 0400 691 610 tai
Tero Saapunki, Tornion vt. kirkkoherra p. 040 825 0280
sähköposti etunimi.sukunimi@evl.fiSeurakuntalehti Kirkkolaiva


Keminmaan opaskarttaMultiversum Oy